We make things visible since 2017

Pn - Pt - 08:00 - 15:00

Telefon

+48 797 854 302

Telefon
Masz pytanie?

Niniejsza oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych

Jeżeli w państwa okolicy istnieje obiekt historyczny, który niesie ze sobą jakąś barwną historię i który mógłby zostać przebadany za pomocą badań bezinwazyjnych, to proponujemy współpracę badawczo-rozwojową. W ramach w/w współpracy zadanie inżynierskie stanie się przedmiotem pracy dyplomowej i zostanie zrealizowane wówczas, gdy znajdzie się student lub zespół studentów chcący je zrealizować.

Współpraca badawczo-naukowa wiąże się z pewnymi zastrzeżeniami:

– Wynikiem współpracy jest raport z pomiarów georadarowych. Zostaje on przekazany zainteresowanym stronom, ale nie następuje przeniesienie praw autorskich. W oparciu o jego wyniki w/w podmioty mogą planować kolejne zadania związane z administrowaniem obiektem. Niemniej, wykorzystanie raportu w komercyjnych realizacjach nie może odbywać się bez wiedzy i zgody autorów opracowania.
– Autorzy opracowania mają prawo wykorzystać wyniki pomiarów w pracach naukowych i innych opracowaniach. Mogą być też one omawiane publicznie na konferencjach i wykładach.
– Należy się liczyć z tym, że raport zostanie opracowany nawet do 9 m-cy od chwili podjęcia się realizacji zadania. Ma to związek z harmonogramem realizacji pomiarów i badań do pracy dyplomowej.
– Strona zamawiająca nie ponosi kosztów wykonania prac, ale zobowiązuje się pokryć koszty przejazdów, noclegu i wyżywienia wszystkich osób biorących udział w pracach terenowych.
– Po zakończeniu współpracy organ zamawiający prace zobowiązuje się wystawić list referencyjny (zgodny ze swoimi odczuciami).