We make things visible since 2017

Pn - Pt - 08:00 - 15:00

Telefon

+48 797 854 302

Telefon
Masz pytanie?
Kryminalne zagadki georadarowe

Pomiary kryminalistyczne to jeden z najbardziej niezwykłych i jednocześnie najtrudniejszych działów pomiarów georadarowych. Jako narzędzie georadar jest bowiem niezwykle efektywny do wyszukiwania ciał lub obiektów zakopanych pod materiałem budowlanym lub w jego obrębie. 

Typowe prace pomiarowe mają na celu zlokalizowanie masowych grobów, poszukiwanie osób zaginionych, wykrywanie struktur związanych z pochówkami, wykrywanie ukrytej broni oraz lokalizowanie zrzutów potencjalnie szkodliwych materiałów lub substancji. Czasami celem prac jest wykluczenie danego obszaru z podejrzeń. 

W przypadku prac związanych z badaniami kryminalistycznymi, zakres używanych częstotliwości anten jest zbliżony do tego, jakiego używamy podczas pomiarów archeologicznych. W pracach pomiarowych najczęściej uczestniczą również funkcjonariusze policji i technicy kryminalistyczni.

Z uwagi na bardzo silne prawne i emocjonalne powody, dla których należy minimalizować ryzyko niewykrycia przedmiotu poszukiwań, ten rodzaj pomiarów wymaga dużego doświadczenia od operatora GPR. Konieczne będą bowiem strategiczne decyzje dotyczące projektowania pomiarów i próbkowania danych. 

Miejsca pochówku

Tajne miejsca pochówku zazwyczaj można wykryć przez skojarzenie np. miejsca gdzie gromadzą się płyny lub gazy w wyniku niedawnego rozkładu lub gdy nadal są widoczne zaburzenia w glebie. Są to powiązane cechy, działające jako cele znacznie lepiej, niż same ciała. Kości nie można zwykle wykryć za pomocą georadaru. Wynika to z tego, że wchodzą one w interakcję z otaczającą je glebą. Już po stosunkowo krótkim czasie ich właściwości elektromagnetyczne mają zbliżone wartości do właściwości ich otoczenia.
W przypadku grobów masowych, mają one zazwyczaj pewne zarysy resztkowe, nawet po upływie znacznego czasu. 

Istnieje kilka eksperymentalnych projektów monitorujących rozkład szczątków ludzi i świń, na podstawie których można określać pewne wytyczne. Do tej pory jednak nie ma opublikowanych statystyk dotyczących okresu czasu, przez jaki istnieje możliwość wykrycia szczątek w glebie. Prawdopodobnie jednak wiele zależeć będzie od tego, na jakiej głębokości zostały zakopane, jaki jest rodzaj gleby i od wielkości opadów po pochówku.
Odnotowano co najmniej jedno odzyskanie szczątków zaginionej osoby 14 lat po śmierci. Dane georadarowe wskazywały na szereg zakłóceń w obrębie obszaru badania, z których jedno było pozostałościami ubrań ofiary. 

Oczekiwania versus rzeczywistość

Czasami w mediach masowego przekazu, w filmach i serialach rozrywkowych przedstawiane są wyniki pomiarów georadarowych, które mogą wypaczać oczekiwania względem tej technologii. Przykładem jest zamieszczony poniżej kadr z serialu CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku. Na ekran aparatury georadarowej nałożono obraz, który w żaden sposób nie oddaje prawdziwych wyników pomiarów georadarem.

Przykład tego jak NIE wyglądają wyniki pomiarów georadarowych
Przykład tego jak NIE wyglądają wyniki pomiarów georadarowych. Kadr pochodzi z serialu CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku.
Źródło: sumoservices.com/blog/