We make things visible since 2017

Pn - Pt - 08:00 - 15:00

Telefon

+48 797 854 302

Telefon
Masz pytanie?

Historia kontroli infrastruktury drogowej z wykorzystaniem pomiarów georadarowych sięga wczesnych lat ’70 ubiegłego wieku, kiedy to Amerykanie wykorzystali georadar do badania tunelu, a później mostu.
Mniej więcej w podobnym okresie aktywnie pracowano nad podobnymi rozwiązaniami w krajach skandynawskich. Od początku lat ’90 georadar był tam rutynowo wykorzystywanym narzędziem do projektowania i kontroli jakości nawierzchni dróg. Obecnie pomiary GPR do inspekcji dróg i mostów stosuje się w ponad 20 krajach, włączając w to Australię, Kanadę, Chiny, Niemcy, Wielką Brytanię, Estonię, Polskę, Litwę i Włochy.

Pomiary georadarowe infrastruktury transportowej


Pomiary georadarowe są systematycznie stosowana na drogach i mostach na całym świecie. Służą do sprawdzenia, czy infrastruktura drogowa jest zgodna z pierwotnym projektem i do monitorowania jej wewnętrznej integralności w celach konserwacyjnych. Pomagają również w identyfikacji przyczyn leżących u podstaw problemów wpływających na stan nawierzchni. Jeszcze inną specjalnością georadarowych badań drogowych jest badaniu pęknięć powierzchniowych.

Określenie grubości poszczególnych warstw jest głównym celem wykonywanych pomiarów. Oznacza to, że szczególnie istotna jest częstotliwość stosowanych anten. Długość transmitowanej fali powinna bowiem pozwalać na wyodrębnienie i określenie grubości składowych badanego obiektu infrastrukturalnego. Często stosuje się więcej niż jedną antenę, aby w pozyskać bardziej szczegółowe lub ogólne informacje.

Zalety stosowania pomiarów georadarowych do kontroli infrastruktury drogowej

Istnieje kilka rozwiązań inżynierii geofizycznej, przeznaczonych do pozyskiwania informacji o fizycznych właściwościach badanego ośrodka. Niemniej jednak to pomiary geodarowe mają największe zastosowanie do rozwiązania problemów związanych z infrastrukturą transportową. Głównymi zaletami georadaru są:
– ciągłość pomiaru – badanie odbywa się na całej długości obiektu,
– szybkość – możliwe jest pozyskanie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie,
– dokładność – pomiary georadarowe są niezwykle precyzyjne i mierzą czas powrotu fali elektromagnetycznej z dokładnością nanosekund.

Jest to dotychczas jedyna technologia, która może dostarczyć istotnych informacji podpowierzchniowych przy prędkościach zbliżonych do prędkości na autostradach.
Niestety, dużym ograniczeniem technologii pomiarów georadarowych jest złożoność danych GPR. Wymagają one bowiem zastosowania wysokiej klasy aplikacji komputerowych, wyposażonych w zawansowane algorytmy do przetwarzania sygnałów elektromagnetycznych.

Anteny „air-coupled” wykorzystywane do georadarowej inspekcji infrastruktury drogowej firmy GSSI

System do pomiarów georadarowych

Do pomiarów wykorzystuję Mobilne Laboratorium Drogowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Laboratorium wyposażyliśmy w anteny napowietrzne (air-coupled) GSSI Horn o częstotliwościach 1 GHz i 2 GHz. Jest to najlepsze rozwiązanie do tego typu pomiarów. Podwieszenie anten na pewnej wysokości nad badanym podłożem pozwala ograniczyć wpływ fali bezpośredniej i fali powierzchniowej na wyniki pomiarów georadarowych.

Mobilne Laboratorium Drogowe z zamontowanymi antenami georadarowymi GSSI
(1 GHz i 2 GHz)