We make things visible since 2017

Pn - Pt - 08:00 - 15:00

Telefon

+48 797 854 302

Telefon
Masz pytanie?
Georadar, GPR, Płyta żelbetowa

Beneficjentem pomiarów georadarowych jest także inżynieria budowlana. Stworzone przez człowieka konstrukcje wymagają zarówno kontroli jakości standardu budowy, jak również monitorowania pojawiających się problemów, przez cały okres swojej żywotności. Dotyczy to budowli nowoczesnych, jak i tych o charakterze historycznym.

Typowe badania obejmują wykrywanie kołków, prętów zbrojeniowych i belek, tuneli, kanałów i kabli. Można też lokalizować rozwarstwienia pomiędzy podłogami i sufitami oraz pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ścianami. Pomiary georadarowe służą również do mapowania pustek i pęknięć w obiektach oraz do weryfikacji stanu technicznego ścian tunelu.
W powiązaniu z wymienionymi badaniami, niczym szczególnym nie są też dodatkowe badania gruntów wokół i w obrębie konstrukcji. Mają one na celu zlokalizowania pustek, które stanowią zagrożenie dla samej budowli i jej użytkowników.

Praktycznie każda konstrukcja jest odpowiednia do przeprowadzenia badań georadarowych. Warunkiem jest brak metalowej bariery pomiędzy georadarem, a celami realizowanych badań. Oprócz tego obiekt nie może być mocno zaimpregnowany materiałami stratnymi, na przykład w skutek nagromadzenia się soli na obszarach przybrzeżnych.
Materiałem, z którym jednak w największym stopniu kojarzona jest inżynieria budowlana jest żelbeton – niezależnie od tego, czy jest częścią konstrukcji czy tylko częścią jej bezpośredniego otoczenia lub drogi dojazdowej. W tym przypadku przedmiotem badań jest zazwyczaj określenie położenia i jakości zbrojenia w betonie (patrz rysunki poniżej). Pomiary mogą być również związane z wykrywaniem pustek, lokalizowaniem kabli i przewodów lub identyfikacją cech podpowierzchniowych.

Zbrojenie płyty żelbetowej zwizualizowane za pomocą pomiarow geordarowych
Zbrojenie płyty żelbetowej zwizualizowane za pomocą pomiarow geordarowych

Wpływ częstotliwości anteny na wyniki

W pomiarach GPR na potrzeby inżynierii budowlanej stosuje się zwykle anteny georadarowe o wysokiej częstotliwości. Waha się ona od bardzo wysokich wartości (4 i 6 GHz) do około 1 GHz. Wybór anteny zależy od specyfiki badania, wielkości poszukiwanych obiektów i głębokości ich usytuowania oraz wszelkich innych ograniczeń tj. odstępy prętów zbrojeniowych w żelbetonie. Niższe częstotliwości są tutaj rzadko stosowane, ponieważ fala o większej długości nie będzie w stanie przejść przez przestrzenie między prętami.
Zastosowanie anteny, która emituje fale o niewielkiej długości pozwala również na wykrycie obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie. Przykładem są poniższe wyniki pomiarów mających na celu zlokalizowanie prętów zbrojeniowych. Można na ich podstawie wyodrębnić układ prętów biegnących w różnych kierunkach siatki.