We make things visible since 2017

Pn - Pt - 08:00 - 15:00

Telefon

+48 797 854 302

Telefon
Masz pytanie?
Fala

Ludzkie rozumienie świata opiera się na interpretacji obrazów. Bez głębszego zastanowienia rozpoznajemy i opisujemy obiekty, zdarzenia, osoby i miejsca, które kiedyś widzieliśmy. I ponieważ, jako ludzie, jesteśmy predysponowani do myślenia bazującego na wizualizacjach, od technologii pomiarowych również oczekujemy wiernego odwzorowania rzeczywistości. Chcemy widzieć rzeczy takimi, jakimi są – znać ich budowę, kształt, rozmiar i ich relacje z otoczeniem. I właśnie z tego powodu wizualizacja i interpretacja danych to największa trudność leżąca u podstaw pomiarów georadarowych (GPR). Ich wyniki nie przedstawiają bowiem takiej rzeczywistości do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Są one prezentacją interakcji fal elektromagnetycznych z mierzonymi obiektami. Przełożenie tej interakcji na wartościową informację jest wyzwaniem, którego podejmujemy się każdego dnia.

GeoScience to zespół badawczy związany z Wydziałem Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swojej działalności skupiamy się na badaniach i usługach związanych z geolokalizacją, ze szczególnym naciskiem na pozyskanie, przetwarzanie i prezentację danych georadarowych w takiej formie, aby była ona zrozumiała dla użytkownika końcowego.

Katedra Bagrati, Gruzja

Fragment wyników pomiarów georadarowych, wykonanych na obszarze Katedry Bagrati, Kutaisi, Gruzja. Prostokątny kształt w centrum to najprawdopobniej nieprzeniesiony grób. Ostateczna identyfikacja wymaga jednak odkrywki.

Fala

Kluczowe wartości

Be better than Google

Fala

Certyfikaty, wyróżnienia i podziękowania